Spiralovy krajac severin

Všetci občania sú dobrí. V spoločnosti sme skupina, súčasť všeobecne akceptovaného celku. Vyznačujeme sa určitými podobnosťami, spoločnými plánmi pre iný typ oblasti života, spájame ich aj jediné umenie a história, to však neznamená, že ľudia existujú rovnako. Komunita každého je veľká skupina, ktorá je zbierkou nespoľahlivých, úplne individuálnych jednotlivcov. Každý človek má väčší alebo menší zisk z celkového fungovania komunity, každý človek z menšej alebo väčšej školy prispel k výmene histórie celej skupiny.

Zamestnanci sú súborom jednotlivých jednotiek, ktoré sú vždy niektorými spoločnými časťami, ktoré možno všeobecne definovať ako systém všeobecne uznávaných čistých štandardov a činností. Čo treba stavať v prípade, že v škole existujú jednotky, ktoré sa delia na diagonálny režim? Čo sú charakteristické? Je rozdiel v tomto prípade považovaný za pozitívny?

Ľudia, ktorí nie sú schopní splniť všeobecne akceptované normy a správne sa v spoločnosti uplatňujú, sú definovaní ako všetci s poruchami osobnosti. Vedci o poruchách osobnosti definujú veľa spôsobov, hoci majú niekoľko spoločných charakteristík. Vyplýva to zo skutočnosti, že ženy používajúce poruchy osobnosti:

hlboko zakorenené a dobre zavedené vzorce správania, ktoré sa nedajú ľahko napraviť bez dôvodu, v ktorom sa človek nachádza,nízka flexibilita reakcie na veľké spoločenské situácie a niektoré,extrémny alebo obrovský rozdiel vo vzťahu k normám bežne prijímaným v danej kultúre,subjektívne spojené s utrpením alebo ťažkosťami pri dosahovaní cieľov života.

Ako vidíte, všetky korekcie v ľudskom vedomí sa preto uskutočňujú, keď sa žena zastaví s mysliacou bytosťou a formuje svoje myšlienky, a to v dospievaní. Preto je takmer nemožné objaviť sa poruchy človeka už v ranom detstve. Nie všetky typy rozdielov v skupine znamenajú vznikajúce, v súčasnosti existujúce poruchy osobnosti. Na druhej strane môžu neliečení viesť nielen k nedostatočnej adaptácii v spoločnosti, ale aj k veľkým následkom, pretože nie je neobvyklé, že ľudia s poruchou osobnosti páchajú nevedomky zločiny alebo odoberajú svoju bytosť.