Roztoc pre vsadepritomne hrebenne

V týchto mestách, keď Hrebenne, sa žiadny vagabond nemohol sťažovať na bezfarebnosť. Úspešné obrázky a nesúce anachronizmy uviedli, že magnety, ktoré plodne zbierajú powiogogi pre posledné mesto. Čo by ste mali hľadať v priebehu narážok? Aké pocity si myslíme tu Far Dots?Hrebenne, jedná sa hlavne o skupinové zvyšky z priebehu II. Svetovej bitky. v rokoch 1939-1941 neopustil prístrešky. Sú to zvyšky Molotovských rodín, ktoré by v tejto sezóne obiehali priestormi Roztocze. Aj tu, starobylý kostol sv. Nicholas. Existuje iba jedno z neobvyklých starožitností nepočujúcich stavieb na tomto každodennom pobreží a jeho vedenie na nás všetkých viditeľne vytvára ďalšiu hranicu. Kostol, ktorý bol kovaný v rokoch 1697 - 1700, je atraktívnym modelom trojnásobnej pagody a jeho viditeľné baldachýny sú dnes zo vzdialeného lákadla cudzincov. Tí, ktorí sú v šťavnatom stave, oceňujú neobvyklosť tohto územia, posledná by sa mala pozrieť do bytia. Dekoratívne polychrómy a ikony, ktoré vychádzajú zo zastaraného ikonostasu, sú nekonečne expresívne.