Pokladna pre pocitac

Pokladnicu musí používať každý podnikateľ, ktorý má v úmysle predávať výrobky alebo služby fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú hospodársku kampaň. Neuvádza sa v ňom, či je predávajúci platiteľom DPH alebo či je z týchto vyrovnaní odstúpený. Aké sú povinnosti držiteľa registračnej pokladnice?

Majiteľ registračnej pokladnice by mal predovšetkým skontrolovať, či sa musí nevyhnutne zaregistrovať v pokladnici predaj, ktorý vytvorí. V záujme úspechu malého predaja, ktorý sa vykonáva zriedkavo, je niekedy lepším riešením zadávať údaje do štatistiky nezdokumentovaného predaja. Výnimky z potreby mať registračnú pokladňu sú uvedené v zákone ministra financií zo dňa 4.11.2014 v prípade výnimiek z účelu vedenia záznamov pomocou registračných pokladníc.Myslíme si, že pri kúpe prvej pokladnice máme nárok na vrátenie až 90% z jej čísel, najviac však sedemsto zlotých. Významným pohodlím pre zákazníka aj ponúkajúceho bude dobre nakonfigurovaná registračná pokladňa alebo registrácia, ktorá má úplný katalóg ponúkaného tovaru alebo služieb. Pre používateľa je nespornou nevýhodou tohto formulára skutočnosť, že dostane potvrdenie, ktoré bude slúžiť ako možný základ pre vrátenie platby.

Pravidlom hrania v pokladnici bude fiškalizácia pokladnice. O čo ide? Je to rovnaký jednorazový a spoľahlivý postup, ktorý znamená trvalé pridelenie čísla NIP daňovníka daňovému modulu. Samozrejme môžeme získať aj pokladňu bez fiškalizácie, koniec koncov, takúto finančnú sumu možno použiť iba na nefiškálnu výrobu. Je veľmi dôležité, aby pokladňu vykonával skúsený technik, pretože v prípade chyby bude užitočné kúpiť novú pokladňu.

Prvou povinnosťou vlastníka registračnej pokladnice by malo byť vytlačiť lístok a predať ho klientovi, ak uskutoční nákup, a vytlačiť dennú správu raz denne. Mali by ste tlačiť mesačnú správu raz mesačne (prvý deň každého mesiaca. Okrem toho musíte mať povinnú kontrolu. Malo by sa vyplniť po 24 mesiacoch používania pokladnice. Mali by sme pamätať aj na správne uchovávanie potvrdení a správ: zákonodarca ukladá podnikateľom povinnosť uchovávať kópie prehľadov a denných správ po dobu piatich rokov, príjmy po dobu dvoch rokov (od konca daňového roka. Je tiež dôležité si uvedomiť, že po piatich rokoch by mal podnikateľ povinne vymeniť modul registračnej pokladnice.