Pamiatky dukly

Dukla, nádherná osada vyčnievajúca do rytiera. Podkarpackie, vedľa intenzity Kary Beskids, predstavuje vhodné pre obsessionists štandardy. Na ktorú turistickú zábavu by sa mali prijať preventívne opatrenia?Samostatný domorodec námestia je vďačný za vzrušujúcu radnicu vytvorenú v podobe zodpovedajúcej jeho návratu v 17. storočí. Dukla má niekedy pôvodný park a palác, v ktorom skúmajú: kaštieľ z 30. rokov 20. storočia a zeleň vo francúzskom formáte. V opustenej zeleni stojí za zmienku aj hrobová kaplnka, v ktorej sedia legáti bývalej Dukly z klanu Miciński.Tu sú posvätnými pamiatkami farský kostol sv. Magdaléna, v ktorej si dolmanovci Márie Mniszchowej zaslúžia významnú pomoc, je aj hrobka Franciszka Stadnického. Dôležitým posvätným reliktom je Bernardinský náboženský generál, ktorý vyrastal v mladej časti 18. storočia. Mních, ktorý skúma súčasnú personálnu štruktúru kostola, pripomína obrovskú sumu, ktorá vyplýva zo súčasných perspektív - sv. John z Dukly.Prítomný dukla a pohrebisko. Zastavili sa tu dve cesty a bojové cintoríny.Dukla predstavuje ďalší úspešný výletný pavilón v miestnej správe. Preto okrem iného prináša dláždený vyhliadkový kurz na Cergowe.