Ocista tvare doma

Magnetické filtre majú úplne novú myšlienku v podobe čistenia tekutín z častí. Aj keď sú štandardným riešením úspechu olejov a chladív. Magnetická filtrácia je hlavne hospodárna, efektívna a ekologická.

Magnetické filtre sú určené predovšetkým na ochranu priemyselných zariadení ústredného kúrenia, ako aj na teplú vodu. Údaje slúžia aj na ochranu chladiacich a vykurovacích zariadení, ako aj všetkých typov zariadení, ktoré sú údajmi v týchto zariadeniach. Magnetické filtre chránia predovšetkým pred znečistením tuhými látkami. Magnetické filtre sa do veľkej miery snažia zabrániť akémukoľvek poškodeniu zariadenia a jeho zariadení. Nakoniec tiež zvyšujú účinnosť nainštalovaných magnetizátorov. Okrem toho dávajú šancu znížiť náklady na prevádzku alebo údržbu zariadení a znižovať odolnosť proti prúdeniu vody alebo kvapaliny vo výstavbe.Magnetický filter má mnoho výhod a navyše veľa aplikácií. Magnetické filtre sa nachádzajú v zariadeniach na prívod vody (dodávka vody na zariadenia, v uzavretých zariadeniach, na ochrane jednotlivých spotrebičov dodávaných úžitkovou vodou (napr. Práčka, v konštrukciách s núteným obehom.Výber správneho magnetického filtra by sa mal zamerať predovšetkým na parametre procesu. Je to o povahe, type prevádzkovej kvapaliny, množstve a množstve nečistôt a tiež o účinnosti, ktorú chceme robiť, ao očakávanej účinnosti filtrácie.Pri magnetickej filtrácii nie sú žiadne spotrebné materiály. Pracovné prvky filtra sa dajú vyčistiť a magnetické filtre majú nízky prietokový odpor. Niektoré magnetické filtre majú schopnosť zachytávať častice pod 1 mikrón. Znečisťujúce látky z filtra sa vyberajú v polosuchej pokožke, a preto je strata kvapaliny extrémne menšia. Magnetická filtrácia však zvyšuje vyššie investičné náklady. Po prvé, cena magnetického filtra je neporovnateľne cennejšia ako v prípade úspechu štandardných membránových filtrov. Základňa má potom špecifickú nevýhodu magnetických filtrov, ktorá je vďaka vysokej redukcii prevádzkových nákladov mimoriadne rýchlo napravená.