Novitus nano e cash register

Potvrdenie poskytuje doklad o nákupoch uskutočnených v závode. To nám umožňuje overiť, či sa cena z obchodov skutočne zhoduje s cenou účtovanou pri pokladni, a preto môžeme každú sťažnosť nahlásiť aj v záujme. Okrem toho nám účtenka umožňuje skontrolovať vynaložené peniaze, čo určite uľahčuje kontrolu nad našimi vlastnými nákladmi.

Potvrdenie predstavuje tiež niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa nemusia nevyhnutne týkať zakúpených výrobkov, t. J. Ich cien. Nákladné daňové informácie, ktoré si elzab alfa tlačí na príjmovom liste, sú v skutočnosti meno daňovníka, ktorý podnik vykonáva, a adresa jeho sídla. Nová informácia je daňovým identifikačným bodom, dátumom a časom prijatia dokladu, ako aj registračnou pokladnicou a číslom pokladníka. Súhlas s číslom pokladníka je nesmierne dôležitý, ak by sme museli podať sťažnosť na daný produkt. Potvrdenie je mimoriadne dôležitým dokladom o predaji nielen pre zákazníka, ale aj pre predajcu a daňový úrad. Vzhľadom na to, že registračná pokladnica registruje predaj každého tovaru podnikateľovi, je ťažšie skryť predaný tovar a ťažšie je vyhnúť sa plateniu daní. S konečnými rozhodnutiami ministerstvo financií zaviazalo druhú skupinu povolaní vykonať potvrdenie. A to sú napríklad kaderníci a taxikári. Malo by sa však pamätať na to, že každý rok zavádza zmeny v predpoklade a povinnosť čerpať z registračných pokladníc môže predstavovať povinné odvetvia. Ďalšou povinnosťou, ktorá spočíva na podnikateľovi, ktorý spoločnosť používa registračné pokladnice, je ukladanie kópií účteniek. Pre úspech daňového úradu je potrebný aktuálny audit. Aj keď to nebolo tak dávno, čo ste museli ukladať papierové kópie účtov, dnes je možné tieto kópie uložiť na špeciálne pamäťové karty tak, aby pokryli omnoho menej miesta. Majiteľ nástroja je nútený dennú pokladňu pokladnice av prípade zlyhania zariadenia by mal byť zmenený na efektívnu pokladňu. Dokument potvrdzujúci nákup je veľmi významný a mali by sme ho vziať so sebou. Nebude to ani váš dobrý dôkaz o kúpe, čo bude obzvlášť dôležité pri sťažovaní sa na zakúpený produkt.