Normy opelenia ovzdusia

Smernica ATEX vytvára plán na zabezpečenie voľného pohybu výrobkov, ktoré sú obklopené ustanoveniami tohto dôkazu na námestí Európskej únie. Okrem toho ide o minimalizáciu, a tým aj vylúčenie rizika použitia obranných nástrojov alebo systémov v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu, a ktoré vybavenie alebo systémy naň nie sú prispôsobené.

Smernica definuje základné požiadavky atex ako bezpečnosť a ochrana zdravia vo výbušných oblastiach. Tieto požiadavky sa získavajú predovšetkým potenciálnym zdrojom ľudí, ktorí môžu zapáliť zariadenia v potenciálne výbušnej atmosfére. Zároveň ide o ochranné organizmy, ktoré sa počas výbuchu automaticky hádzajú. Úlohou týchto ochranných štýlov je predovšetkým čo najviac zastaviť explóziu alebo obmedziť účinky jej rozkladu. Požiadavky Atex sa súčasne obmedzujú na bezpečnostné zariadenia. Prístroj tiež vytvára bezpečné fungovanie zariadení a ich vlastných ochranných systémov, ktoré sa získavajú v oblasti ohrozenej touto explóziou. Požiadavky Atex sa starajú aj o súčasti a komponenty, ktoré nie sú schopné vykonávať nezávislé funkcie. Sú však dôležité predovšetkým preto, že spadajú do bezpečnosti zariadení a obranných štýlov.V celej Európskej únii je možné zakúpiť iba výrobky, ktoré sú obklopené požiadavkami smernice o nových riešeniach a ktoré predovšetkým spĺňajú tieto potreby.Ustanovenia smernice ATEX sa vzťahujú iba na nové výrobky, ktoré sa prvýkrát uvádzajú na trh. Ide tiež o tie, ktoré boli vytvorené v krajine Európskej únie, kedy a ktoré sa dovážajú do Európskej únie.Smernica ATEX sa týka:- nové výrobky vyrobené v EÚ,- „ako nové“ výrobky,- nových alebo použitých výrobkov dovezených z hry Európskej únie,- originálne výrobky a „ako nové“ označené osobou, ktorá nie je ich prvým výrobcom.