Gastronomia nieolomice

Pojem "koučovanie" z anglického jazyka (čo znamená koučovanie je názov interaktívneho vzdelávacieho procesu, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom techník spojených s psychologickými školami. Je to posledný model vzdelávania zamestnancov, ktorý počíta s rozhodovacím procesom v zariadení na uspokojenie ich profesionálnych potrieb, čo umožňuje svojim ľuďom alebo kanceláriám dynamicky zvyšovať mieru rastu a umožniť spoločnosti zlepšovať svoje činnosti. napríklad v kontakte s ich podnikaním, kariérnym rozvojom a tiež analyzujú otázky týkajúce sa medziľudských vzťahov s novými ľuďmi.

Profesionálny koučing umožňuje klientom lepšie sa rozhodovať, viac využívať svoje prirodzené predispozície, definovať svoje projekty a zamerať sa na optimalizáciu činností na ich dosiahnutie. Koučovanie je proces sebazlepšovania, ktorého najdôležitejším cieľom je zlepšiť sebadôveru klienta a ukázať podporu vo voľnom výkone zamýšľaných vlakov na základe jeho účinkov a intelektuálnych zdrojov. Ostatné časti viditeľné v cvičeniach pre zamestnancov vo forme koučingu sú:

koučovanie je úplne dobrovoľné vzdelávanie;tréner nie je oprávnený určiť pre klienta žiadne smernice;neučí ľudí, ale ich chráni v procese učenia;je založený na otázkach a stimuluje myslenie;pre názory klienta musí existovať atmosféra úcty a pomoci;cieľom je priniesť vedomé zmeny.