Financne vysporiadanie cesty

Noviny v zákone o DPH, od 1. januára 2015, urobili z registračných pokladníc nepostrádateľný prvok tvoriaci platformu pre obchodné zúčtovanie. Túto sumu však nesmie mať každá žena, ktorá by vytvorila hospodársku kampaň.

Zrušenie povinnosti mať registračnú pokladnicuPokladnice nie sú potrebné v prípade osôb, ktorých ročné nákupy nepresahujú 20 000 PLN, pričom povinnosť mať registračnú pokladnicu sa vzťahuje len na spoločnosti, ktoré predávajú finančné osoby a poľnohospodárom. Spoločnosti, ktoré majú v úmysle realizovať vyrovnanie s použitím registračných pokladníc, musia zároveň zaznamenať akúkoľvek transakciu, ktorá nastala po kúpe pokladnice. Na druhej strane spoločnosti, ktoré prekročili nákupy vo výške 20 000 PLN ročne, by mali začať zaznamenávať zisk pomocou pokladnice po 2 mesiacoch v deň, keď prekročili limit. Pokladne nemusia mať podniky, ktoré vytvárajú vzdelávacie, finančné, poisťovacie a telekomunikačné služby.Pomoc pri nákupe hotovostiNákup pokladnice je rádovo niekoľko sto zlotých, avšak podnikateľ, ktorý si kúpi pokladnicu, môže vytvoriť až 90% kúpnej hodnoty pre krízu, avšak odpočítateľná položka nemôže prejsť 700 zlotých. Podnikateľ, ktorý kúpil registračnú pokladnicu, musí na vykonanie takého odpočtu predložiť daňovému úradu priamo písomné oznámenie o používaní registračnej pokladnice pred jej začatím, s osobitným umiestnením pokladnice s dokladom o kúpe a potvrdením o splnení požiadaviek na záznamové zariadenie s daňovým zákonom o DPH. Je však dôležité stratiť úľavu pri kúpe registračnej pokladnice, keď pokladňa nie je opravená. Podľa zákona by sa zariadenia, ktoré registrujú predaj, mali vykonávať v profesionálnych službách najmenej raz za 25 mesiacov.Pokladnica je spojená aj s povinnosťou uchovávať kópie vydaných potvrdení (na 2 roky a denných, týždenných a mesačných správ (po dobu 5 rokov od konca účtovného roka, v ktorom boli vydané. Samozrejme, že pokladník je povinný vystaviť originálne príjmy zákazníkom.