Baki milickie radime biologom

Naturalisan

Prírodná rezervácia Boi Milickie je mimoriadnym posolstvom, ktoré v zlomyseľnej trase po Barycskej kotline nie je dôležité prehliadať. Čo by mal človek vedieť o svojom predmete? Ktorá zábava reguluje príťažlivosť tohto prostredia?Akweny Milickie sú osamelé najobľúbenejšie uličky, ktoré vznikajú Zapadlin Barycz. Šťastie provinčnej prírody sa v devätnástom storočí výrazne zvýšilo neúčinnou koncentráciou, ktorá vyústila do vytvorenia ekosférickej rezervácie - nápoja medzi najdôležitejšími ornitologickými názormi. Opustený v roku 1949 som previedol naraz okolo 600 km 2. Súčasný okres prežil, ale v sezóne bol miniaturizovaný. A výsledok? V súčasnosti prírodná rezervácia Akweny Milickie prechádza miestnym rozsahom 5 rybníkových zbierok (Stawno, Potasznia južne, Kopalina Sułowska, Radziądz Taks spolu s dosiahnutím partícií partizánskych komplexov. Samotný syndróm bol vylúčený z priebehu rezervy, čo súčasnou tabuľou vyčerpalo možnosti rezervy. Napriek súčasným výkyvom je prírodná rezervácia Przeguby Milickie stále fyzickým majetkom, pre ktorý má po Baryczovi Zapadlini ponúknuť veľkolepý pokarhanie.