Alebo mozete predat

Pokladnica, známa ako registračná pokladňa, ako auto musí byť vybavená periodickou prehliadkou. V dnešnom príklade je však potrebné túto revíziu vykonať najneskôr dva roky po nedávnom preskúmaní alebo fiškácii. Prehľad Nariadenia o registrácii pokladnice, ceny kríz sa pohybujú v stenách od 100 PLN do 200 PLN pri dochádzaní do práce.

Povinnosť preskúmania pokladnice vyplýva zo správnych právnych predpisov. Právnym základom pre dvojročné obdobie revízie finančného pokladníka je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení z § 16 ods. 1 nariadenia ministra financií z 28. novembra 2008 o podmienkach používania registračných pokladníc. V súlade s predpokladom, ako aj s ustanoveniami článku 61 ods. 3 Trestného zákona, nedodržanie alebo predčasné vykonanie kontroly pokladnice je spojené s nesprávnym vykonaním knihy a hrozí uložením pokút za daňový priestupok. Lacnejšou alternatívou každej dvojročnej revízie je však jej inštalácia každý rok. Pri poskytovaní prehľadu o registračných pokladniach by sme mali pamätať aj na pomenovanie správneho času, ktorý je usporiadaný na platforme daňového nariadenia. Spolu s umením. 12 § 3 tohto zákona, dátumy dohodnuté v máji sa uskutočňujú v posledný deň horúceho mesiaca, ktorý hovorí začiatok dňa, a ak v dnešnom mesiaci nebol taký deň - v posledný deň v mesiaci.

Povinnosť dohliadať na dátum kontroly pokladnice je na osobe, ktorá zastáva prerokovanú fiškálnu pokladnicu. Majiteľ by mal informovať servisného technika o potrebe vykonať takéto preskúmanie do dvoch rokov od novej inšpekcie. Servisný technik pokladníka by mal v čase 5 dní odo dňa oznámenia užívateľa registračnej pokladnice vykonať povinnú technickú kontrolu pokladnice (§ 31 ods. 4 vyhlášky o registračných pokladniach.

Preskúmanie technického stavu pokladnice by malo v prvom rade preveriť: stav všetkých kontrolných plomb, stav bývania, čitateľnosť daňových dokladov, pracovný program, správnu činnosť, stav pamäte a stav batérií.V pláne, aby sa daňový úrad nevystavoval sankciám, by mal daňový poplatník dohliadať na termíny kontroly pokladnice.